NVDV

  • foto; Marjolein Wintzen
  • foto; Marjolein Wintzen
  • foto; Jim Heirbaut
  • foto; Thomas Donker
  • foto; Thomas Donker

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Welkom op het publieke deel van de website van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). De NVDV is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen, en dus geen patiëntenvereniging. De vereniging omvat ongeveer 400 dermatologen, alsmede ongeveer 115 artsen in opleiding tot dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het vóórkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, maar ook via een medium als deze website.
 

Dermatologische aandoeningen

Op deze website vindt u informatie over de meest voorkomende dermatologische aandoeningen waarmee men bij een huisarts of dermatoloog terechtkomt. Deze informatie kunt u vinden onder de knop “patiëntenfolders”. Een deel van deze teksten zijn ook in papieren versie in de spreekkamer van de dermatoloog aanwezig. Op deze website is tevens voorzien in een mogelijkheid om deze folders uit te printen. Het aantal folders zal in de loop van de tijd nog worden uitgebreid. Wij hopen dat u zich op deze site thuis voelt en de informatie die u wordt geboden voldoende is. Voor aanvullende vragen over uw huidaandoening kunt u terecht bij uw huisarts of dermatoloog.